Thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Do tình hình dịch bệnh phức tạp đã dẫn đến nhiều trường hợp người lao động, người sử dụng lao động bị thất nghiệp. Vì vậy mà Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể người lao động và người sử dụng lao động cần thực hiện trình tự, thủ tục gì để được nhận hỗ trợ, Luật Nghiệp Thành sẽ đề cập đến vấn này trong bài viết sau.

1.Trình tự, thủ tục đối với người lao động

* Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thấp nghiệp[1]

Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ lập và gửi danh sách những người lao động mà đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp[2] đến người sử dụng lao động và chậm nhất tới ngày 20/10/2021. Đồng thời sẽ công khai thông tin này lên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Bước 2: Khi nhận được danh sách từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ công khai danh sách này để cho người lao động được hỗ trợ biết trong thời hạn là 05 ngày làm việc. Từ đó người lao động có thể đối chiếu xem thông tin đúng chưa, bổ sung nếu còn thiếu. Sau khi đã đối chiếu và bổ sung người sử dụng lao động cập nhật lại danh sách người lao động có  thông tin đúng và người lao động nào tự nguyện không nhận hỗ trợ để gửi theo mẫu[3] lại cơ quan bảo hiểm.

Ngoài ra nếu có thông tin sai hay người lao động cần điều chỉnh thông tin thì người sử dụng lao động sẽ lập danh sách thông tin theo mẫu[4] để gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội và kèm theo hồ sơ chứng minh cho những thông tin chỉnh sửa nêu trên, chậm nhất là đến hết ngày 10/11/2021

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách của người lao động đúng và đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách của người lao động đã điều chỉnh thông tin do người lao động gửi đến thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền cho người sử dụng lao động. Lưu ý, vì tình hình dịch bệnh vẫn còn nên khuyến khích việc người lao động nhận tiền chi trả qua tài khoản ngân hàng.

* Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp[5]

Bước 1: Người lao động phải tự đề nghị cơ quan bảo hiểm cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi mà người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo mẫu[6].

Document

Lưu ý: thời hạn tiếp nhận hỗ trợ chậm nhất đến ngày 20/12/2021

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền cho người lao động và thời gian chậm nhất là ngày 31/12/2021. Nếu không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Khuyến khíc việc người lao động nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ sau ngày 30/11/2021 thì có thể thực hiện theo bước 1 và bước 2 như người lao động đã dừng theo gia bảo hiểm thất nghiệp để được nhận hỗ trợ

Bước 3: Có 03 hình thức thực hiện để nhận hỗ trợ sau:

+ Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)

+ Thông qua dịch vụ bưu chính

+ Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện

2.Giảm mức đóng và thời gian thực hiện đối với người sử dụng lao động[7]

+ Giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

+ Thời gian thực hiện đóng là 12 tháng tính từ ngày 01/10/2021 đến 30/09/2022

+ Mỗi tháng, trong khoảng thời gian từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thấp nghiệp do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan toả tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tuấn Huy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 3.1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

[2] Mẫu 01 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

[3] Mẫu 02 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

[4] Mẫu 03 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

[5] Điều 3.2 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

[6] Mẫu 04 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

[7] Điều 5 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*