Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư kinh doanh phát triển không ngừng, số lượng dự án đầu tư cần phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngày càng phổ biến. Trong khi đó, Luật Đầu tư năm 2020 có nhiều sửa đổi trong trình tự, thủ tục thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư khiến nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Bài viết sau, Luật Nghiệp Thành cùng Bạn làm rõ các vấn đề liên quan đến Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hiện nay.

Cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư?

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 03 cơ quan chính có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp đặc thù, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cũng có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về danh mục dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Bạn tham khảo tại bài viết: Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và cam kết chịu chi phí, rủi ro theo mẫu số A.I.1[1].

Document

– Tài liệu chứng minh năng lực pháp lý.

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (một trong những tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Bảo lãnh về năng lực tài chính; Tài liệu khác chứng minh được năng lực tài chính)

– Đề xuất dự án đầu tư theo mẫu A.I.3 hoặc nghiên cứu tiền khả thi dự án đối với dự án đầu tư về xây dựng.

– Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng đất trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Giải trình về công nghệ đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh[2]:

Bước 1: Nộp 04 bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho cơ quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh

Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

Bước 3: Xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, UBND cấp tỉnh xem xét và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, Chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tiến Thành

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Đính kèm Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

[2] Điều 36 Luật Đầu tư 2020 và Điều 33.4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*