Thủ tục cấp giấy phép vận tải

Thủ tục cấp giấy phép vận tải

Thủ tục cấp giấy phép vận tải

Nơi thực hiện: Sở Giao thông Vận Tải

Điều kiện cấp phép

1. Điều kiện về người điều hành vận tải:

– Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm làm việc tại vị trí điều hành cho một đơn vị vận tải

– Bằng cấp: Bằng trung cấp ngành vận tải hoặc bằng cao đẳng, đại học đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác.

2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp phải bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải vào Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (4932: Vận tải hành khách bằng đường bộ; 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ)

Hồ sơ đề nghị cấp phép (Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP)

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải (theo mẫu Phụ lục 1 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT)

Chú ý điền Phụ lục 1:

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

– Ngày cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là ngày của lần thay đổi gần nhất

– Số điện thoại phải ghi đầy đủ chính xác, đảm bảo có thể liên lạc (vì Sở sẽ gọi điện xác minh)

2. Bản sao có chứng thực Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (sau khi đã bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải như trên)

3. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người điều hành vận tải (Bằng trung cấp vận tải hoặc bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác)

4. Bản chính giấy xác nhận thời gian công tác (mẫu tham khảo)

5. Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu Phụ lục 3 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT)

Chú ý điền phụ lục 3:

– Tên phòng vận tải phải khớp với quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

– Tên loại thiết bị giám sát hành trình phải khớp với tên trên giấy hợp quyGP VAN TAI

6. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (mẫu tham khảo)

7. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng vận tải (mẫu tham khảo): Chú ý ngày ký phải trước ngày bổ nhiệm 

THỜI HẠN GIẤY PHÉP: 07 năm

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

PHÍ, LỆ PHÍ: 200.000 đồng

CHÚ Ý: Sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải, doanh nghiệp phải tiến hành xin cấp PHÙ HIỆU cho xe ô tô

Phụ lục 1 – Giấy đề nghị cấp phép hoạt động vận tải

Phụ lục 3 – Phương án kinh doanh vận tải

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác

Mẫu quyết định thành lập và chức năng của bộ phận quản lý vận tải

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng vận tải

Bài viết liên quan: THỦ TỤC CẤP PHÙ HIỆU

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Doanh nghiệp

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*