Tag "cấp giấy phép vận tải"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép vận tải

Thủ tục cấp giấy phép vận tải Nơi thực hiện: Sở Giao thông Vận Tải Điều kiện cấp phép 1. Điều kiện về người điều hành vận tải: – Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm làm việc tại vị trí