Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư là loại tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép nhằm thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay có hai loại tài khoản vốn đầu tư, đó là tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Tùy vào hình thức đầu tư là trực tiếp hay gián tiếp mà các nhà đầu tư sẽ phải đăng ký loại tài khoản thích hợp. Tại bài viết này, Luật Nghiệp Thành sẽ nêu rõ cho bạn đọc thủ tục mở hai loại tài khoản vốn đầu tư này.

1.Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (Tài khoản VĐTTT)

*Sau đây là khái niệm của loại tài khoản này:

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.[1]

Thế thì đối tượng nào sẽ phải mở loại tài khoản này? Bạn hãy tham khảo Đối tượng mở tài khoản vốn ĐTTT.

Sau khi đã xác định được bạn có thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp hay không thì việc biết đến quy định mở tài khoản vốn bằng loại tiền gì và nhà đầu tư nước ngoài được phép mở bao nhiêu tài khoản vốn cũng rất quan trọng. Do đó, bạn phải tuân thủ Nguyên tắc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Khi biết rằng bạn sẽ mở tài khoản vốn loại nào thì bạn sẽ thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn, để thực hiện thủ tục dễ dàng và không mất thời gian, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Hồ sơ cụ thể được đề cập tại Thủ tục mở tài khoản vốn ĐTTT

2. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp: (Tài khoản VĐTGT)[2]

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

*Khái niệm:

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp: là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép, để thực hiện giao dịch thu chi có liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại VN.

Chú thích: Ngân hàng được phép là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối[3]

Cũng như loại tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đối tượng mở tài khoản vốn ĐTGT cũng được quy định nhất định, đó là các đối tượng sau:

– Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú và thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại VN.

– Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại VN.

Nhưng phải là các hình thức đầu tư gián tiếp sai:

1. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 3.2 Thông tư 06/2019/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

=> Nghĩa là đối với trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập mới, sở hữu vốn điều lệ dưới 51%, dự án PPP.

2. Góp vốn, mua, bán cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) và thị trường chứng khoán niêm yết và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

3. Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

4. Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.

5. Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

6. Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (không trực tiếp tham gia quản lý) trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nếu bạn thuộc các đối tượng trên và bạn có có thực hiện hình thức đầu tư gián tiếp thì bạn sẽ phải mở tài khoản vốn ĐTGT, thủ tục tại bài viết Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Tài khoản vốn của nhà đầu tư nước ngoài”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Cơ

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 3.5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN

[2] Thông tư 15/2014/TT-NHNN

[3]Điều 2.1 Thông tư 16/2014/TT-NHNN

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*