Tag "Tài khoản vốn đầu tư"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài Tài khoản vốn đầu tư là loại tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở