Tag "thủ tục dân sự"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hits: 4460 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là căn cứ xác minh người được cấp loại giấy này đang trong tình trạng độc thân hay đã/đang có vợ, có chồng. Trong các thủ tục hồ sơ nhà đất