Tag "thủ tục dân sự"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là căn cứ xác minh người được cấp loại giấy này đang trong tình trạng độc thân hay đã/đang có vợ, có chồng. Trong các thủ tục hồ sơ nhà đất thường văn