Tag "Góp vốn"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục góp vốn bằng cổ phần/phần vốn góp để thành lập công ty mới hoặc vào công ty đã thành lập

Thủ tục góp vốn bằng cổ phần/phần vốn góp để thành lập công ty mới hoặc vào công ty đã thành lập Theo quy định của pháp luật, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do