Rút vốn khỏi công ty TNHH khi góp vốn bằng tài sản

Rút vốn khỏi công ty TNHH khi góp vốn bằng tài sản

Hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi có góp vốn vào một công ty TNHH kinh doanh dịch vụ vận tải bằng một chiếc xe tải nhỏ. Sau một thời gian cảm thấy có sự bất đồng trong kinh doanh nên tôi muốn rút hết vốn khỏi công ty. Vậy tôi có lấy lại được chiếc xe tải của mình không? Tôi phải làm gì để rút vốn khỏi công ty?

Trả lời:

Rút vốn khỏi công ty TNHH khi góp vốn bằng tài sản

Rút vốn khỏi công ty TNHH khi góp vốn bằng tài sản

Chào bạn, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

Khi bạn thực hiện góp vốn vào công ty bằng chiếc xe tải nhỏ, chiếc xe này là tài sản phải đăng kí quyền sở hữu, vì vậy bạn phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chiếc xe cho công ty [1]. Khi đó, bạn không còn là chủ sở hữu của chiếc xe tải nữa mà nó đã thuộc quyền sở hữu của công ty.

Đồng thời, thành viên công ty không được rút vốn ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ khi yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác. [2]

Document

Để rút vốn khỏi công ty, bạn có thể thực hiện theo 3 cách:

  1. Bạn yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình bằng văn bản, nếu bạn không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: [3]
  2. a) Sửa đổi, bổ sung các nội dungtrongĐiều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên;
  3. b) Tổ chức lại công ty.

Bạn không bị hạn chế quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty.

  1. Bạn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây: [4]
  2. a) Chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họtrongcông ty với cùng điều kiện;
  3. b) Chuyển nhượng với cùng một điều kiện như chào bán với các thành viên đối với người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hếttrongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.
  4. Tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người khác. [5]

Như vậy bạn không thể rút vốn đã góp bằng tài sản ra khỏi công ty bằng chính tài sản mình đã góp, việc rút vốn ra khỏi công ty chỉ thực hiện bằng việc bạn yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng cho các thành viên còn lại. Trong trường hợp công ty và các thành viên còn lại từ chối mua phần vốn góp của bạn thì bạn có thể bán phần vốn góp đó cho người bên ngoài.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về việc thành viên muốn rút vốn khỏi công ty TNHH.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Thị Thùy Trang

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1] Điều 36.1.a Luật Doanh nghiệp 2014.

[2] Điều 51.2 Luật Doanh nghiệp 2014.

[3] Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014.

[4] Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014.

[5] Điều 54.5 Luật Doanh nghiệp 2014.

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*