Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2018

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2018

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý. Việc Nhà nước thu hồi đất của dân để thực hiện kế hoạch, quy hoạch đất đai của Nhà nước thì Nhà nước cũng phải bồi thường, hỗ trợ cho người dân một phần nào đó giá trị mất đi để đảm bảo ổn định được cuộc sống của họ.

Đúng với tinh thần trên, hiện nay UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 28 (Tải quyết định QĐ-UBNDTPHCM-Boi thuong, ho tro, tai dinh cu) về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2018. Theo đó, nội dung xử lý như sau:

Document
  • Không áp dụng các quy định trong quyết định này đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
  • Không áp dụng các quy định trong quyết định này đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án được duyệt trước đó.
  • Các trường hợp còn lại thì áp dụng quy định theo quyết định này.

Trên đây là nội dung xử lý trong quy định mới của UBND Tp.HCM về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Luật Nghiệp Thành nhận tư vấn miễn phí về các nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân Xã Phước Kiển – Huyện Nhà Bè-Tp.HCM.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Nhà Đất

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*