Quy định mã ngành mới của doanh nghiệp

Quy định mã ngành mới của doanh nghiệp

Hiện nay đối với các doanh nghiệp thành lập mới bắt buộc phải đăng ký mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018. Cụ thể đây là hệ thống mã ngành mới thay thế hệ thống mã ngành cũ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp đã được cấp giấy CNĐKDN/Giấy chứng nhận hoạt động của đơn vị phụ thuộc trước ngày 20/8/2018 thì:

  • Sẽ tiếp tục hoạt động với ngành, nghề đã đăng ký trước đó và không bắt buộc phải cập nhật thông tin ngành, nghề mới.
  • Nếu doanh nghiệp có nhu cầu cập nhật ngành, nghề mới thì doanh nghiệp sử dụng mẫu II-5 TT 20/2015/TT-BKHĐT.
  • Nếu doanh nghiệp thông báo, bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sẽ áp dụng Hệ thống mã ngành, nghề mới.
  • Đối với những hồ sơ doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc đăng ký được tiếp nhận trước ngày 20/8/2018 và chưa được chấp thuận :
  • Nếu ngành nghề kê khai của doanh nghiệp theo QĐ 10/2007/QĐ-TTg không có sự thay đổi so với hệ thống ngành nghề mới thì vẫn được cấp đăng ký doanh nghiệp như bình thường.
  • Nếu ngành nghề kê khai của doanh nghiệp theo QĐ 10/2007/QĐ-TTg có sự thay đổi so với hệ thống ngành nghề mới thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc được nộp qua mạng điện tử đã có Thông báo về hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/8/2018 nhưng doanh nghiệp nộp bản giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh đã kê khai theo QĐ 10/2007/QĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành, nghề mới thì:
  • Hồ sơ đăng ký vẫn được chấp thuận trên hệ thống Thông tin Quốc gia
  • Phòng đăng ký kinh doanh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu II-5 TT 20/2015/TT-BKHĐT để cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành, nghề mới.

Đối với những trường hợp khác thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cấp đăng ký theo quy định.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về những việc mà doanh nghiệp nên làm theo hệ thống mã ngành mới.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Duyên.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*