Tag "mã ngành"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định mã ngành mới của doanh nghiệp

Hits: 237Hiện nay đối với các doanh nghiệp thành lập mới bắt buộc phải đăng ký mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018. Cụ thể đây là hệ thống mã ngành mới thay