Tag "công ty"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Hits: 151Hỏi: Tôi là Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Tp.HCM. Do có một vài khó khăn về tài chính nên các thành viên đồng ý đóng cửa công ty một thời gian. Vậy LS

Doanh nghiệp

Quy định mã ngành mới của doanh nghiệp

Hits: 237Hiện nay đối với các doanh nghiệp thành lập mới bắt buộc phải đăng ký mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018. Cụ thể đây là hệ thống mã ngành mới thay