Nộp hồ sơ chuyển quận ở cơ quan thuế nhưng không hoàn tất thủ tục ở cơ quan ĐKKD

Nộp hồ sơ chuyển quận ở cơ quan thuế nhưng không hoàn tất thủ tục ở cơ quan ĐKKD

Nộp hồ sơ chuyển quận ở cơ quan thuế nhưng không hoàn tất thủ tục ở cơ quan ĐKKD

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh. Khi tiến hành thay đổi cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh để đảm bảo việc kinh doanh diễn ra thuận lợi. Nhất là trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận.

Vì khi thay đổi địa điểm khác quận/huyện đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của bạn thay đổi luôn cơ quan thuế quản lý.

Cho nên, việc đầu tiên bạn cần là nộp hồ sơ thay đổi địa điểm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa điểm tại nơi chuyển đến. Sau đó, trong vòng 10 ngày kể từ khi có thông báo về sự thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vậy doanh nghiệp sẽ nhận kết quả như thế nào khi không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh?

Nếu doanh nghiệp của bạn đang rơi vào trường hợp trên, việc xử lý sẽ trải qua 3 giai đoạn:

Document

 

1.Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm, nếu người nộp thuế không thực hiện chuyển địa điểm thì phải có Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm mẫu số 31/ĐK-TCT gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đi. Và trong thời gian 3 ngày, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo xác nhận hủy chuyển địa điểm theo mẫu 36/TB-ĐKT. Thì doanh nghiệp không cần phải làm hồ sơ giải trình.

2.Nếu sau thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm, doanh nghiệp vẫn không thực hiện việc nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cũng không có văn bản đề nghị hủy chuyển địa điểm theo quy định[1]gửi đến cơ quan nơi chuyển đi thì cơ quan thuế nơi chuyển đến ban hành thông báo yêu cầu giải trình và bổ sung thông tin theo mẫu 01/TB-B STT-NNT gửi cho cơ quan thuế nơi chuyển đến[2].

3.Nếu sau thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nơi chuyển đến thông báo giải trình nhưng NNT không nộp Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm hoặc không nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở, thì cơ quan thuế nơi chuyển đến ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 16/TB-ĐKT và chuyển trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” và công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định[3].

Sau khi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp và cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trường hợp, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh thì NNT phải thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế[4].

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Nộp hồ sơ chuyển quận ở cơ quan thuế nhưng không hoàn tất thủ tục ở cơ quan ĐKKD”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Group Khánh Bình – Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Biên tập: Lê Thị Như Ý

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

[1] Khoản 3 Điều 11 điểm a Thông tư 105/2020/TT-BTC.

[2] Phụ lục II Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

[3] Điều 17 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

[4] Khoản 1 Điều 18 điểm b, c Thông tư 105/2020/TT-BTC

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*