Tag "chuyển địa chỉ trụ sở doanh nghiệp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Nộp hồ sơ chuyển quận ở cơ quan thuế nhưng không hoàn tất thủ tục ở cơ quan ĐKKD

Nộp hồ sơ chuyển quận ở cơ quan thuế nhưng không hoàn tất thủ tục ở cơ quan ĐKKD Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh. Khi tiến hành thay đổi cần nắm rõ các quy