Nghỉ việc theo chế độ 176 thì có được tính BHXH hay không?

Nghỉ việc theo chế độ 176 thì có được tính BHXH hay không?

Nghỉ việc theo chế độ 176 , tương tự với hình thức tổ chức lại doanh nghiệp hiện nay (sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp) thì vào ngày 9/10/1989  Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 176/HĐBT về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh. Mục đích góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế quốc doanh chuyển sang kinh doanh, phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đồng thời tận dụng tối đa lực lượng lao động hiện có, tạo điều kiện từng bước chuyển số lao động không có nhu cầu sử dụng trong các đơn vị kinh tế quốc doanh sang làm việc ở các thành phần kinh tế khác.

Hiện nay, quy định này đã không còn phù hợp nhưng các đối tượng ngày xưa đã hưởng chế độ theo quy định này thì đến giờ vẫn có nhiều liên quan. Ngày 20/11/2018, chúng tôi có nhận được câu hỏi của khách hàng về vấn đề  nghỉ việc theo chế độ 176 thì có được tính thời gian đóng BHXH hay không? Từ vấn đề khách hàng đặt ra, chúng tôi cũng chia sẻ đến bạn một vài thông tin cần nắm nếu bạn cũng rơi vào trường hợp đó như sau:

Khi nghỉ việc theo chế độ 176, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc được chi trả trực tiếp một lần. Mỗi năm công tác liên tục = một tháng lương cơ bản + phụ cấp (nếu có), tối thiểu là 3 tháng, do đơn vị trả, Nhà nước trợ giúp một phần đối với đơn vị có nhiều khó khăn nhưng tối đa không quá 1/2 số trợ cấp, phần trợ giúp này phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, khi hưởng chế độ này, NLĐ đã được hưởng trợ cấp thôi việc. Trong khi thời gian tính trợ cấp thôi việc có bao gồm thời gian NLĐ đã tham gia BHXH. Do đó, thời gian đã nhận trợ cấp thôi việc này sẽ không được tính vào thời gian đóng BHXH trong những năm tiếp theo nữa.

Document

Nếu trong trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vì do hưởng chế độ 176 này mà không đủ số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu thì NLĐ có thể đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH[1]. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn (thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng).

Trên đây là bài tư vấn của Luật Ngiệp Thành liên quan đến vấn đề nghỉ việc theo chế độ 176 thì có được tính thời gian đóng BHXH hay không.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Tổng hợp

[1] Điều 6.1 NĐ 115/2016

 

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*