Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không?

Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không?

Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không?

Ngân hàng được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm để phân phối các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, có một số ngân hàng áp đặt việc mua bảo hiểm lên khách hàng và xem đó là một điều kiện để khách hàng vay tiền được giải ngân tiền vay. Vì vậy, để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, pháp luật đã có những quy định về việc bán sản phẩm bảo hiểm ở ngân hàng. Thông qua bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu quy định về việc cấm ngân hàng bán các sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc nhé.

Ngân hàng không được bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng

Việc ngân hàng, người điều hành, người quản lý, nhân viên của ngân hàng gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức là một trong những hành vi bị nghiêm cấm thực hiện.[1] Theo đó có thể hiểu rằng trong quá trình cung cấp các dịch vụ của mình thì ngân hàng không được thực hiện tư vấn, chào bán, bán bảo hiểm không bắt buộc cho khách hàng. Đặc biệt là ngân hàng không được xem việc mua bảo hiểm là một điều kiện bắt buộc để khách hàng được sử dụng dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng.

Việc cấm ngân hàng thực hiện hành vi bán bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng không đồng nghĩa với việc cấm Ngân hàng không được làm đại lý bảo hiểm. Ngân hàng vẫn có quyền được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm để phân phối các sản phẩm bảo hiểm.[2]Tuy nhiên, ngân hàng, nhân viên ngân hàng phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm. Bên cạnh đó, không được tư vấn, giới thiệu chào bán, thu xếp ký hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho các khách hàng trong thời hạn 60 ngày trước và 60 ngày sau giải ngân toàn bộ khoản vay.[3]

Một số loại bảo hiểm không bắt buộc như:

+ Bảo hiểm phi nhân thọ: loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại về tài sản và những tổn thất khác hoặc trách nhiệm dân sự với người thứ ba .

-Bảo hiểm tài sản: Bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà,….

-Bảo hiểm trách nhiệm dân sự với người thứ ba. Khi bên mua bảo hiểm gây ra thiệt hại về tài sản, sức khỏe,… cho bên thứ ba thì dooanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả khoản chi phí đó cho bên mua bảo hiểm.

Document

+ Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe.

+ Bảo hiểm nhân thọ: bảo hiểm cho tính mạng và tuổi thọ của con người,…

=> Đây là những sản phẩm bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp nhằm mục đích chia sẻ những rủi ro liên quan đến tài sản, tính mạng của con người thông qua việc thu phí từ các cá nhân, tổ chức muốn được chia sẻ hậu quả khi gặp rủi ro. Do đó khi ngân hàng bán bảo hiểm mà các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp thì sẽ được nhận khoản hoa hồng khá lớn tùy theo loại bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm. Trên thực tế có một số trường hợp nhân viên ngân hàng tư vấn không đầy đủ khiến một số khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng hoặc yêu cầu mua bảo hiểm gắn với các khoản vay khi có nhu cầu vay vốn của ngân hàng. Vì vậy, việc quy định cấm bán các bảo hiểm không bắt buộc với việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng giúp cho hoạt đông bán bảo hiểm qua ngân hàng được minh bạch hơn và bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm:[4]

+ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm xe cơ giới của chủ xe cơ giới;

+ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;

+ Bảo hểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

+ Bảo hiểm bắt buộc quy định tại Luật khác.

=> Đây là những sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Ngân hàng có được bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không?

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Ngân

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 15.5 Luật các Tổ chức tín dụng 2024

[2] Điều 113.2 Luật các Tổ chức tín dụng 2024

[3] Điều 53.3 Thông tư 67/2023/TT-BTC

[4] Điều 8.2 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*