Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Cập nhật, bổ sung ngày 02/7/2024

HỎI: Tôi sắp mở công ty may mặc tại Quận 3. Nay tôi muốn hỏi mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho NLĐ của tôi là bao nhiêu?

TRẢ LỜI:

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu được áp dụng cho từng khu vực/vùng miền nhất định. Mức lương này sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế- xã hội, mức tiền lương trên thị trường và nhu cầu sống của người dân tại vùng miền để xác định và xây dựng.

Hiện nay, mức lương tối vùng lần lượt như sau[1]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

                                                                                                                                              Đơn vị: đồng

Vùng

Mức lương tối thiếu theo tháng

Mức lương tối thiếu theo giờ

I

4.960.000

23.800

II

4.410.000

21.200

III

3.860.000

18.600

IV

3.450.000

16.600

Các mức lương này được áp dụng chung cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động, thể hiện rõ nguyên tắc không phân biệt đối xử trong hoạt động trả công lao động. Công ty khi xây dựng thang lương, bảng lương cần căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để xây dụng cho phù hợp.

Qúy bạn đọc tham khảo cụ thể từng địa bàn trong các vùng/khu vực: Phụ lục – Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 01.07.2024

Cần lưu ý thêm:[2]

Đối tượng

Mức lương

NLĐ đã trải qua quá trình đào tạo, học nghề

Cao hơn ít nhất 7%

So với mức lương tối thiểu
Lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Cao hơn ít nhất 5%

So với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương nhưng làm trong điều kiện bình thường
Lao động trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Cao hơn ít nhất 7%

Mức phạt và bồi thường:

– Nếu NSDLĐ trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 75 triệu đồng[3]

=> Trên đây là mức phạt vi phạm đối với cá nhân. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần đối với cá nhân.[4]

– Đồng thời, NSDLĐ buộc trả đủ tiền lương còn thiếu cộng với lãi suất tiền lương trả thiếu cho NLĐ được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.[5]

Thẩm quyền xử phạt gồm Thanh tra lao động và Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền[6]

 

Trên đây là nội dung bài viết: “Mức lương tối thiểu vùng

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung

 

Nguồn: Tổng hợp

Ngày cập nhật, bổ sung: 02/7/2024

Người cập nhật, bổ sung: Quách Gia Hy

[1] Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP

[2] Điều 5.3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP

[3] Điều 17.3 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[4] Điều 6.3 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[5] Điều 17.5.(a) Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[6] Điều 48, Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!
Categories: Lao động

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*