Mức giảm trừ gia cảnh  thuế TNCN theo luật thuế mới từ năm 2020

Mức giảm trừ gia cảnh  thuế TNCN theo luật thuế mới từ năm 2020

Mức giảm trừ gia cảnh  thuế TNCN theo luật thuế mới từ năm 2020

Hiện nay, đã có quy định về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, điều đó sẽ làm tạo sự thay đổi gì đối với người nộp thuế?. Chắc hẳn đây là câu hỏi mà rất nhiều người thuộc diện nộp thuế TNCN quan tâm. Sau đây, Luật Nghiệp Thành sẽ giải đáp vấn đề trên.

Vậy mức giảm trừ gia cảnh là gì?

Đó là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ việc kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế.[1]

Mức giảm trừ gia cảnh thay đổi như thế nào?

Từ ngày 01/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế đã tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng. Và mức giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc cũng tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng đến 4,4 triệu đồng/tháng.[2]

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động trên 20%. Do vậy, Quốc hội đã điều chỉnh theo quy định và bên cạnh đó nhằm đảm bảo sự phù hợp với biến động giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.[3]

Và Mức giảm trừ mới nêu trên được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, nghĩa là:

Dù người nộp thuế đã nộp thuế với mức giảm trừ gia cảnh như quy định trước thì sẽ được xác định lại khi thực hiện quyết toán thuế TNCN vào năm 2020. Bên cạnh đó, thì thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2020 đã được gia hạn thêm một tháng đó là ngày 30/04/2021. [4]

Nhằm hiểu rõ hơn việc tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ ảnh hưởng đến người nộp thuế TNCN như thế nào. Sau đây là ví dụ cụ thể:

Document

Ví dụ: Ông A có thu nhập là 15 triệu đồng/tháng, các khoản bảo hiểm ông bảo hiểm ông phải đóng hàng tháng là 500 nghìn đồng. Ông có một đứa con nhỏ (đã có đăng ký giảm trừ gia cảnh).

Vậy thuế thu nhập cá nhân/tháng của ông A được tính như thế nào trước và sau khi có sự thay đổi mức giảm trừ gia cảnh.

Trước khi thay đổi

Thu nhập tính thuế = 15.000.000 – (500.000 + 3.600.000 + 9.000.000) = 1.900.000 đồng.

Thuế TNCN phải nộp = 1.900.000 x 5% = 95.000 đồng.

(Trong đó các khoản giảm trừ bao gồm: tiền BH: 500 nghìn đồng, mức giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng và với người nộp thuế là 9 triệu đồng)

Vậy ông A phải nộp 95 nghìn đồng tiền thuế TNCN tháng đó.

Sau khi thay đổi

Thu nhập tính thuế = 15.000.000– (500.000 + 4.400.000 + 11.000.000) = – 900.000 đồng

(Trong đó các khoản giảm trừ bao gồm: tiền BH: 500 nghìn đồng, mức giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng và với người nộp thuế là 11 triệu đồng)

Vì thu nhập tính thuế nhỏ hơn 0 nên ông A không phải đóng thuế TNCN.

Như vậy, có thể hiểu với mức thu nhập dưới 11 triệu đồng thì người nộp thuế chắc chắn sẽ không nộp thuế TNCN. Tuy nhiên, với mức thu nhập lớn hơn 11 triệu đồng thì sẽ tùy trường hợp mà người nộp thuế có phải đóng thuế TNCN hay không. Như với trường hợp ông A nếu ông không có con nhỏ thì ông A sẽ phải đóng thuế TNCN là 175.000 đồng của tháng đó.[5]

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Mức giảm trừ gia cảnh  thuế TNCN theo luật thuế mới từ năm 2020”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 19.1 Luật Thuế TNCN 2007

[2] Điều 1 Nghị quyết 954/2020 sửa đổi Điều 19.1 Luật Thuế TNCN 2007

[3] Điều 1.4 Luật Thuế TNCN 2012 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN 2007 Điều 19.1

[4] Chỉ áp dụng đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế TNCN, cụ thể là những đối tượng không được ủy quyền quyết toán thuế. Như các trường hợp làm việc ký hợp đồng lao động từ 03 tháng và có nguồn thu nhập từ tiền công, tiền nhưng từ nhiều công ty; hoặc làm việc tại một công ty nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó; chưa đăng ký mã số thuế; v.v… (Mục III.2 Văn bản hướng dẫn số 5749/CT-TNCN)

[5] Thu nhập tính thuế = 15.000.000 – (500.000 + 11.000.000) = 3.5 triệu đồng

Thuế TNCN phải nộp = 3.500.000 x 5% = 175.000 đồng.

 

 

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*