Một số quy định mới về nộp hồ sơ khai thuế trong nghị định 126/2020/NĐ-CP

Một số quy định mới về nộp hồ sơ khai thuế trong nghị định 126/2020/NĐ-CP

Một số quy định mới về nộp hồ sơ khai thuế trong nghị định 126/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trong Nghị định 126 có nhiều nội dung mới được cập nhật đắng chú ý như những nội dung về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, các vấn đề về đăng ký thuế,… Trong đó nghị định cũng đưa ra nhiều điểm mới đáng chú ý về kê khai thuế.

Trong bài viết này, Luật Nghiệp Thành sẽ cung cấp một số thông tin mới cần thiết liên quan đến khai thuế như sau:

1.Kê khai thuế:

Là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp[1].

Nếu như hồ sơ kê khai thuế được chấp nhận thì người nộp thuế phải nộp đúng số thuế đã khai, đã tính theo thời hạn quy định vào Ngân sách nhà nước. Trong trường hợp thông tin kê khai không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hạn thì bị ấn định thuế[2]. Theo đó, mỗi loại thuế, và các khoản nộp Ngân sách nhà nước khác nhau có hồ sơ kê khai và cách thức kê khai khác nhau. Người khai có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2.Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế[3]:

Hiện nay, trong quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP không đề cập đến các nhóm đối tượng không phải nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, từ ngày 05 thang 12 năm 2020 thì những đối tượng sau được quyền không phải nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể:

– Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

– Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.

Lưu ý: Trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Document

– Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

– Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

– Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định.

3.Sửa đổi quy định về khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế:

Theo quy định thì người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trong trường hợp, sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau[4]:

-Thứ nhất, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định.

-Thứ hai, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Theo đó theo như luật quản lý thế 2019 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

– Tờ khai bổ sung.

– Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

Theo đó trong thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP có những hướng dẫn liên quan về khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế. Trong đó, đối với trường hợp đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm Thông tư quy định trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng[5].

Tuy nhiên, trong Nghị định mới vừa có hiệu lực thì quy định này đã được sửa đổi. Cụ thể:

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng[6].

Bên cạnh đó, quy định vềthời gian nộp hồ sơ khai bổ sung thuế cũng có những thay đổi nhất định. Cụ thể:

Trước đây, pháp luật quy định sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế[7].

Tuy nhiên, trong quy định mới đang hiện hành thì người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót[8].

Như vậy ta thấy đã có một số điều chỉnh thông qua các quy định trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP so với các quy định trong những văn bản pháp luật trước đây liên quan đến khai thuế, mà cụ thể là khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế, cũng như đã bổ sung cụ thể hơn các đối tượng không thuộc diện nộp hồ sơ khai thuế.

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Một số quy định mới về nộp hồ sơ khai thuế trong nghị định 126/2020/NĐ-CP.”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Thị Tú Anh.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1] Điều 42.1 Luật quản lý thuế 2019.

[2] Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

[3] Điều 7.3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

[4] Điều 47.3 Luật quản lý thuế 2019.

[5] Điều 10.5 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

[6] Điều 7.4.a Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

[7] Điều 10.5.a Thông tư 156/2013/TT-BTC.

[8] Điều 7.4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Document
Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*