Một người có thể làm chủ tịch HĐQT 2 công ty cùng lúc?

Một người có thể làm chủ tịch HĐQT 2 công ty cùng lúc?

Hỏi: Một người có thể làm chủ tịch HĐQT 2 công ty cùng lúc? Tôi là một cổ đông sở hữu 5% của công ty cổ phần X và cũng là Thành viên của Hội đồng quản trị. Công ty Y muốn thuê tôi là chủ tịch HĐQT mà tôi không tham gia sở hữu vốn. Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết tôi có thể làm đồng thời ở 2 công ty với các chức danh như trên được không? Cám ơn Luật sư.

Trả lời:

Một người có thể làm chủ tịch HĐQT 2 công ty cùng lúc

Chào bạn! Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

Để trở thành thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thì điều kiện cần là bạn không nằm trong các đối tượng bị cấm không được quản lý doanh nghiệp được liệt kê tại Điều 18.2 Luật Doanh nghiệp 2014 và năng lực hành vi dân sự của bạn phải còn đầy đủ. Ngoài ra, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty theo quy định pháp luật và bạn cũng lưu ý rằng theo quy định pháp luật hiện hành, thì thành viên HĐQT không bắt buộc phải là cổ đông công ty, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác. [1]

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người do Hội đồng quản trị bầu từ một trong số thành viên Hội đồng quản trị [2]. Theo đó, để trở thành chủ tịch HĐQT thì bạn phải là thành viên HĐQT, sau đó bạn phải được bầu để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, nếu công ty bạn đang làm việc là một tổ chức tín dụng thì Chủ tịch HĐQT của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT của doanh nghiệp khác. [3] Như vậy mặc dù bạn đủ điều kiện nhưng không thể trở thành Chủ tịch HĐQT của công ty mới do sự hạn chế của luật.Trong trường hợp Công ty không phải là một tổ chức tín dụng bạn có thể trở thành Chủ tịch HĐQT và làm việc đồng thời cả 2 công ty. [4]

Document

Các thành viên HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. [5] Nếu 1 người đồng thời làm thành viên HĐQT ở cả 2 công ty là đối thủ đối lập lợi ích với nhau, sẽ không tránh khỏi việc lộ thông tin và đưa ra những quyết định dẫn đến xung đột lợi ích giữa 2 công ty. Vì vậy, mặc dù luật không có quy định cấm, nhưng trên thực tế việc 1 người đồng thời làm thành viên HĐQT ở cả 2 công ty là đối thủ là không nên. Điều này phù hợp với quy phạm đạo đức kinh doanh, để hạn chế sự rò rỉ thông tin bí mật của các doanh nghiệp cũng như những quyết định bất lợi cho DN.

Trên đây là nội dung tư vấn về việc một người có thể làm chủ tịch HĐQT 2 công ty cùng lúc.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Thị Thùy Trang

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 151.1.a,b Luật Doanh nghiệp 2014.

[2] Điều 152.1 Luật Doanh nghiệp 2014.

[3] Điều 34.4 Luật Các tổ chức tín dụng.

[4] Điều 151.1.c Luật Doanh nghiệp 2014.

[5] Điều 23.6 Thông tư 121/2012/TT-BTC.

 

 

 

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*