MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ

MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ

MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ

(V/v Thưởng lễ 30/04 và 01/05 năm 2019)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH

  • Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 05 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động;
  • Căn cứ quyền hạn của giám đốc trong Điều lệ công ty Luật TNHH Nghiệp Thành;
  • Căn cứ vào thời gian công tác, thành tích và kết quả theo chỉ tiêu công việc yêu cầu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thưởng lễ nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 cho NLĐ trong Công ty Luật TNHH Nghiệp Thành.

Điều 2: Tiền thưởng lễ 30/4 – 1/5 được quy định như sau:

Document
STTThời gian làm việcTiền thưởng (đồng)
1Nhân viên chính thức làm việc trên 6 tháng trở lên1.000.000
2Nhân viên chính thức làm việc trên 4 tháng đến 6 tháng800.000
3Nhân viên làm việc từ trên 2 tháng đến 4 tháng500.000
4Nhân viên làm việc từ 1 tháng đến 2 tháng300.000
5Nhân viên làm việc dưới 1 tháng200.000
6Nhân viên làm việc dưới 10 ngày100.000
7Nhân viên vào làm việc sau ngày 26/04/2019Không thưởng

Điều 3: Hình thức và thời gian lãnh tiền thưởng

  • Tiền thưởng lễ của nhân viên sẽ được công ty chuyển khoản trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng. Nếu nhân viên không có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản

 

  • ngân hàng nhưng có nhu cầu nhận tiền thưởng bằng tiền mặt thì liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán để ký xác nhận và nhận tiền thưởng.
  • Thời gian: Trong ngày làm việc 26/04/2019. Sau thời gian này (trừ trường hợp nhân viên đang đi công tác, nghỉ ốm, phép theo quy định), công ty sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào do việc nhân viên không nhận thưởng hoặc không tuân thủ đúng quy định dẫn đến không nhận được tiền thưởng theo quy định.

Điều 4: Giao phòng HC-NS có trách nhiệm tổng hợp tiền thưởng của mỗi nhân viên theo danh sách nhân viên nhận thưởng đính kèm và gửi một bản về Ban giám đốc Công ty Luật TNHH Nghiệp Thành trước 15 giờ ngày 25/04/2019.

Điều 5: Phòng HC-NS, bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

 

– Như điều 5;

– Lưu: HC-NS

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN NGỌC THUẬN

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

 

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*