MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐI THAM QUAN DU LỊCH

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐI THAM QUAN DU LỊCH

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐI THAM QUAN DU LỊCH

(V/v tổ chức tham quan du lịch cho NLĐ năm 2019)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH

  • Căn cứ Nội quy của Công ty Luật TNHH Nghiệp Thành;
  • Căn cứ vào thành tích và kết quả theo chỉ tiêu công việc yêu cầu;
  • Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, nhu cầu giải trí, kết nối NLĐ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với người lao động (NLĐ) công ty đáp ứng điều kiện như sau:

  • NLĐ đã ký hợp đồng đào tạo, hợp đồng thử việc nhưng đã làm việc từ 4-6 tháng, NLĐ chính thức (đã ký HĐLĐ) trong công ty.
  • NLĐ nghỉ đi tham quan du lịch phải đảm bảo sắp xếp được công việc không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty và các hợp đồng với khách hàng mà công ty đã ký kết.

Điều 2. Địa điểm và thời gian

Địa điểm: Du lịch Đà Lạt

Thời gian: từ ngày 21/6/2019 đến 23/6/2019 (ba ngày và hai đêm)

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Điều 3: Kinh phí

3.1       Kinh phí du lịch sẽ do công ty tài trợ cho tất cả NLĐ đăng ký đi du lịch. Công ty sẽ hỗ trợ đăng ký cho thành viên gia đình của NLĐ có đi tham quan du lịch nhưng không hỗ trợ chi phí cho người thân, người đi kèm (trừ trẻ em dưới 8 tuổi).

Kinh phí dự kiến 1 suất đi tham quan du lịch là: 3.000.000 đồng.

3.2       Đối với NLĐ không đi tham quan du lịch vì lý do công tác thì sẽ được nhận số tiền 3.000.000 đồng; đối với NLĐ không đăng ký tham gia tham quan du lịch mà không phải vì lý do bận công tác, công ty sẽ quy đổi thành tiền theo thâm niên làm việc như sau:

STTThời gian làm việcTiền hỗ trợ (đồng)
1NLĐ chính thức làm việc trên 1 năm1.000.000
2NLĐ chính thức làm việc trên 6 tháng đến 1 năm800.000
3NLĐ làm việc từ trên 4 tháng đến 6 tháng300.000
4NLĐ làm việc từ dưới 4 tháng chưa ký HĐLĐChưa được hưởng

3.3       NLĐ đăng ký cho người thân thì phải tạm ứng chi phí là 2.000.000 đồng/người thân cho phòng HC-NS. Chi phí phát sinh cụ thể sau khi trừ đi chi phí tạm ứng nêu trên nếu còn dư công ty sẽ trả lại cho NLĐ, nếu còn thiếu công ty sẽ thu vào kỳ trả lương tháng 6 của NLĐ.

Trường hợp NLĐ đã đăng ký tham gia tham quan du lịch nhưng vì bất kỳ lý do cá nhân nào mà không đi thì NLĐ không được nhận giá trị quy đổi thành tiền nêu trên đồng thời nếu có đăng ký cho người thân mà người này cũng không đi thì thì sẽ bị trừ 70% vào khoản tiền tạm ứng đã nộp trước đó.

Điều 4: Hình thức và thời gian lãnh tiền

4.1       Nếu NLĐ không tham gia tham quan du lịch, số tiền quy đổi trên sẽ được công ty chuyển khoản trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng. Nếu NLĐ không có tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền thưởng bằng tiền mặt và liên hệ trực tiếp bộ phận HC-NS để ký xác nhận và nhận tiền.

4.2       Thời gian: Trong ngày làm việc 20/06/2019. Sau thời gian này (trừ trường hợp NLĐ đang đi công tác, nghỉ ốm, phép theo quy định), công ty sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào do việc NLĐ không nhận tiền hoặc không tuân thủ đúng quy định dẫn đến không nhận được tiền quy đổi nêu trên theo quy định.

Điều 5: Thời hạn đăng ký và đóng tiền

NLĐ thực hiện đăng ký và đóng tiền (nếu có người thân đi kèm) tại phòng HC-NS cho đến ngày 31/05/2019

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký, phòng HC-NS sẽ chốt danh sách và liên hệ đặt xe, đặt phòng cũng như dịch vụ ăn uống. Do đó, hết thời hạn đăng ký và đóng tiền nêu trên mà NLĐ có thay đổi về việc đăng ký thì phải báo ngay cho phòng HC-NS biết. Nếu việc thay đổi thực hiện sau khi phòng HC-NS đã chốt danh sách,đặt xe và đặt phòng thì xem như NLĐ đã đăng ký và không tham gia. Trong trường hợp này sẽ được giải quyết theo Điều 3.3 của Quyết định này (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp khác mà được cấp trên phê duyệt).

Điều 6: Lịch làm việc, làm bù thời gian nghỉ đi tham quan du lịch

6.1 Đối với NLĐ tham gia tham quan du lịch thì ngày nghỉ đi du lịch trừ vào phép năm hoặc phải sắp xếp thời gian làm bù như sau:

  • Chiều thứ 7 ngày 01/6/2019
  • Chiều thứ 7 ngày 08/6/2019
  • Chiều thứ 7 ngày 15/6/2019

6.2 Đối với NLĐ KHÔNG tham gia tham quan du lịch thì lịch làm việc như bình thường.

Điều 7: Phòng HC-NS có trách nhiệm tổng hợp danh sách NLĐ đăng ký đi du lịch và danh sách tiền quy đổi của NLĐ không đi du lịch đính kèm và gửi một bản về Ban giám đốc Công ty trước ngày 05/06/2019

Điều 8: Phòng HC-NS, bộ phận kế toán và toàn thể NLĐ công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 8;

– Lưu: HC-NS.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN NGỌC THUẬN

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*