Ký kết thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng

Ký kết thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được các bên lập và ký kết trước khi kết hôn và bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Hai vợ chồng sẽ thảo luận và thống nhất với nhau về những vấn đề có liên quan đến tài sản của các bên trong thời kỳ hôn nhân. Các vấn đề này bao gồm:

Thỏa thuận phân chia tài sản

Thỏa thuận phân chia tài sản

 

a) Tài sản được vợ chồng xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

Về nội dung này vợ chồng có thể tha thuận như sau:

Tài sản của vợ chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng;
Giữa vợ chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung của vợ chồng;
Giữa vợ chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;
Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.

b) Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan;

c) Tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

Document

d) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản

e) Nội dung khác có liên quan.

(Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

Những vấn đề khác có liên quan đến chế độ tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, nếu bạn và người sẽ trở thành vợ, chồng của bạn không có thỏa thuận liên quan, sẽ được giải quyết theo chế độ tài sản luật định (Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định).

Ký kết Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ, chồng

Hồ sơ bao gồm:

Bn thỏa thuận chế độ tài sản của vợ, chồng (bạn có thể tự thỏa thuận hoặc nhờ luật sư, văn phòng công chứng nơi bạn ký thỏa thuận này son giúp bạn).
Bản sao giấy tờ tùy thân của người sẽ kết hôn với bạn.
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc các giấy tờ thay thế đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Bạn công chứng thỏa thuận này tại Văn phòng công chứng hoặc yêu cầu UBND cấp xã nơi bạn đăng ký thường trú chứng thực thỏa thuận này. Trường hợp trong thỏa thuận có liên quan đến bất động sản thì văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực tại nơi có bất động sản đó.

Trường hợp thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các Luật khác có liên quan;
Vi phạm một trong các quy định tài các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình;
Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về cách thức thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Nguồn bài viết: Tổng hợp.

Document
Categories: Gia Đình

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*