Tag "tài sản"

Back to homepage
Gia Đình

Ký kết thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được các bên lập và ký kết trước khi kết hôn và bằng hình thức văn bản có công