Không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động trong phụ lục hợp đồng

Không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động trong phụ lục hợp đồng

Không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động trong phụ lục hợp đồng

Sau khi hợp đồng được giao kết, trong quá trình thực hiện hợp đồng có nhiều vấn đề phát sinh sau đó mà các bên không thể lường trước, biết trước được. Khi đó, nếu như những vấn đề phát sinh lớn không giải quyết được có thể sẽ xảy ra tranh chấp giữa các bên về vấn đề đó hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc phải thỏa thuận lại những trường hợp phát sinh này nếu các bên muốn hợp tác tiếp. Một trong những cách giải quyết phổ biến nhất hiện nay mà các bên hay lựa chọn là ký kết phụ lục hợp đồng đề điều chỉnh nội dung thỏa thuận.

Theo đó, pháp luật quy định hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trong trường hợp, trong nội dung phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.[1]

Trong văn bản pháp luật được quy định trước đây thì người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết phụ lục HĐLĐ để sửa đổi thời hạn HĐLĐ (bao gồm kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn của HĐLĐ đã giao kết) nhưng chỉ được sửa đổi một lần và đảm bảo không làm thay đổi loại HĐLĐ đã giao kết[2].

Tuy nhiên, trong Bộ luật lao động 2019 vừa ban hành thì nội dung này đã được cập nhật lại như sau[3]:

Document
2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Do đó, kể ngày từ 01/01/2021 các bên ký kết hợp đồng lao động có thay đổi, sửa đổi hợp đồng

lao động bằng các thỏa thuận thêm phụ lục hợp đồng thì không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định về nghĩa vụ thông báo với bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động. Theo đó, bên yêu cần phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động trong phụ lục hợp đồng”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Biên tập: Lê Thị Tú Anh.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

 

[1] Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015.

[2] Điều 5 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

[3] Điều 22.2 Bộ luật lao động 2019 .

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*