Hỗ trợ 300.000 đồng cho người lao động trong Tết 2022

Hỗ trợ 300.000 đồng cho người lao động trong Tết 2022

Hỗ trợ 300.000 đồng cho người lao động trong Tết 2022

Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhiều người lao động. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 146/KH-TLĐ nhằm hỗ trợ, chăm lo một phần cho đời sống người lao động gặp khó khăn nhân dịp Tết 2022.

1.Ai sẽ được nhận số tiền hỗ trợ 300.000 đồng

Cụ thể hoạt động chăm lo tết như sau:

“Người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức: 300.000 đ/người.

Tổng số nguồn kinh phí dự kiến: 8.000.000 (người) x 300.000đ/người = 2.400.000.000.000 đ (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng).”[1]

Như theo kế hoạch trên thì chỉ có đoàn viên, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì mới được nhận tiền hỗ trợ nghĩa là không phải tất cả người lao động đều nhận được mức hỗ trợ 300.000 đồng này.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

2.Làm sao để được nhận hỗ trợ 300.000 đồng

Theo kế hoạch thì Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn, liên đoàn Lao động cấp huyện sẽ xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động và gửi về Ban Quan hệ Lao động, Ban tài chính Tổng Liên đoàn trước ngày 15/11/2021 và hạn chốt đến ngày 31/12/2021. Đồng thời Liên đồng Lao động các cấp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để gửi các gói hỗ trợ lao động này về cho người lao động.[2]

Như vậy, người lao động sẽ không cần phải làm gì và phải đáp ứng đủ các điều kiện được nhận hỗ trợ như đã nêu ở mục 1 thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ phát về các doanh nghiệp sau đó chia lại cho người lao động hoặc trao tận tay người lao động tùy thuộc vào địa điểm hoàn cảnh sao cho phù hợp đồng thời đảm bảo việc phòng chống dịch trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Hỗ trợ 300.000 đồng cho người lao động trong Tết 2022”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tuấn Huy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

 

[1] Mục II.10 Kế hoạch 146/KH-TLĐ

[2] Mục IV.7 Kế hoạch 146/KH-TLĐ

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Lao động
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*