Gia hạn giấy phép chi nhánh công ty nước ngoài

Gia hạn giấy phép chi nhánh công ty nước ngoài

Hỏi:

Chi nhánh công ty Hàn Quốc tại TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực về xuất nhập khẩu quần áo, đã được cấp phép năm 2013. Do sơ xuất, thời hạn hoạt động chi nhánh đến nay đã hết cách đây 1 tháng nhưng chưa kịp thời gia hạn thêm. Trường hợp này giấy phép chi nhánh của chúng tôi có bị phạt hay thu hồi không?

Trả lời:

Gia hạn hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Gia hạn hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Chào bạn! Theo thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin tư vấn như sau:

Chi nhánh công ty nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập theo pháp luật Việt Nam để hoạt động thương mại tại Việt Nam nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp và có chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm và thời hạn của giấy phép được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó. (Điều 9 NĐ 07/2016).

Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn. (Điều 23.1 NĐ 07/2016).

Document

Hồ sơ gia hạn chi nhánh công ty nước ngoài 01 bộ bao gồm (Điều 22.1 NĐ 07/2016):

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
  • Bản sao giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp giấy phép gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh. (Điều 23.4 NĐ 07/2016).

Vậy trong trường hợp của bạn, chi nhánh của công ty đã trễ so với thời hạn luật định khoảng 2 tháng. Trường hợp sau khi hết thời hạn của giấy phép mà chưa làm thủ tục gia hạn có thể hiểu chi nhánh không làm thủ tục gia hạn.

Đối với trường hợp của bạn, cơ quan nhà nước đã đưa ra biện pháp chế tài như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm (Điều 69.2 NĐ 98/2020). Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm thì sẽ bị phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt cá nhân. (Điều 4.4 NĐ 98/2020).

Chi nhánh sẽ bị thu hồi giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây (Điều 44 NĐ 07/2016):

  • Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.
  • Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.
  • Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
  • Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp này, chi nhánh của bạn sẽ không bị thu hồi giấy phép thành lập mà chỉ bị phạt vi phạm hành chính ở mức từ 40.000.000 đến 60.000.000 đồng do tổ chức vi phạm.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: UBND các cấp, Quản lý thị trường và các cơ quan ban ngành có liên quan khác (Chương 3 NĐ 98/2020).

Trên đây là nội dung tư vấn về gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lâm Bảo Nhi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*