Tag "Gia hạn Giấy phép công ty chi nhanh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Gia hạn giấy phép chi nhánh công ty nước ngoài

Hỏi: Chi nhánh công ty Hàn Quốc tại TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực về xuất nhập khẩu quần áo, đã được cấp phép năm 2013. Do sơ xuất, thời hạn hoạt động chi nhánh đến nay đã hết cách