Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Ngày nay, đầu tư kinh doanh nắm giữ vai trò rất chủ chốt trong nền kinh tế. Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh có sự quản lý của nhà nước, phù hợp với định hướng, chính của đất nước thì thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hay trước đây là thủ tục quyết định chủ trương đầu tư mang ý nghĩa rất quan trọng.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư năm 2020 được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có những cải cách quan trọng quy định về lĩnh vực đầu tư. Trong đó, lĩnh vực thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cũng có những thay đổi, bổ sung. Để tìm hiểu rõ về chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như danh mục dự án đầu tư phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Bạn hãy cùng Luật Nghiệp Thành tìm hiểu qua bài viết sau.

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Luật đầu tư năm 2020, chính thức thay đổi tên thủ tục “quyết định chủ trương đầu tư” thành “chấp thuận chủ trương đầu tư”. Cụ thể, Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án, nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện dự án đầu tư[1].

Danh mục dự án đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

Hiện nay, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc về 03 cơ quan chính là Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh. Ngoài những danh mục dự án đầu tư quan trọng cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ[2], một số dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Cụ thể:

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DAĐT có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu/nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.)

DAĐT xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các trường hợp:

+ Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị.

+ Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị.

+ Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, Chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tiến Thành

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 3.1 Luật Đầu tư 2020

[2] Điều 30 và Điều 31 Luật Đầu tư 2020

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Doanh nghiệp

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*