Doanh nghiệp đang tạm ngừng có được giải thể không?

Doanh nghiệp đang tạm ngừng có được giải thể không?

Doanh nghiệp đang tạm ngừng có được giải thể không?

Câu hỏi: Vì dịch Covid-19 nên tôi đã thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh gần 2 năm, nhưng mà bây giờ tôi không đủ vốn để hoạt động, nên tôi muốn giải thể doanh nghiệp. Cho tôi hỏi, tình huống của tôi có được giải thể không?

Nguồn ảnh: Internet

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho công ty Luật Nghiệp Thành, chúng tôi có thể giải đáp như sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng hai tiêu chí[1] sau đây:

Tiêu chí 1: Doanh nghiệp thuộc các trường hợp

  1. Hết thời gian hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty;
  2. Chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên họp và có quyết định giải thể doanh nghiệp;
  3. Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu (CTCP 3 thành viên, CTTNHH từ 2 thành viên,…) trong 6 tháng;
  4. Bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp.

Tiêu chí 2: Doanh nghiệp đã hoàn thành các công nợ phải trả hoặc không đang tình trạng có tranh chấp.

Document

Như vậy, pháp luật quy định đang tạm ngừng kinh doanh không ảnh hưởng đến thủ tục giải thể doanh nghiệp (hoặc các thủ tục thay đổi thông tin khác như thay đổi người đại diện, thay đổi trụ sở,…).

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn thuộc trường hợp (2) – Chủ doanh nghiệp họp và có quyết định giải thể, nếu công ty không có nợ, đã hoàn tất thủ tục thuế hay đang không bị tranh chấp, thì bạn có thể thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc tạm ngừng kinh doanh sẽ không bị giới hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh như luật cũ nhưng mỗi lần thông báo tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm.

Bạn đọc tham khảo:

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh liên tiếp vô thời hạn

Tạm ngừng kinh doanh và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Có bị kiểm tra thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Doanh nghiệp đang tạm ngừng có được giải thể không?”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Kim Bảo Ngọc

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*