Điều kiện hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chỉ được bồi thường nếu có đủ điều kiện bồi thường về nhà đất theo đúng quy định pháp luật đất đai. Vậy điều kiện này được pháp luật quy định ra sao? Cùng Luật Nghiệp Thành tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

1.Nguyên tắc bồi thường[1]

Khi nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm quyết định thu hồi đất cơ quan có thẩm quyền bồi thường bằng phương thức:

– Giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

– Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Việc bồi thường phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

2.Điều kiện được bồi thường

Căn cứ vào Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với từng đối tượng người sử dụng đất. Trong đó, quy định rõ điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân như sau[2]:

Điều kiện 1: Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều kiện 2: Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai 2013 nhưng chưa được cấp.

Riêng 01 trường hợp dù không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận vẫn được bồi thường về đất, đó là: Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp này chỉ được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng và diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Trong đó, hạn mức đất có thể là diện tích đất tối đa mà hộ gia đình, cá nhân được phép sử dụng trên cơ sở đất được Nhà nước giao sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp. Diện tích này được xác định theo từng loại đất nông nghiệp cho từng vùng, từng địa phương khác nhau[3].

Bạn đọc tham khảo: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 19/08/2018

Bạn đọc tham khảo: Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Trên đây là toàn bộ bài viết về “Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Bùi Thị Như

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 74 Luật Đất đai 2013

[2] Điều 75.1 Luật Đất đai 2013

[3] Điều 129 Luật Đất đai 2013

Document
Categories: Nhà Đất

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*