Tag "bồi thường thu hồi đất"

Back to homepage
Nhà Đất

Điều kiện hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chỉ được bồi thường nếu có đủ điều