Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

1. Đăng ký tách sổ hộ khẩu

Trong trường hợp sổ hộ khẩu của bạn được cấp chung cho nhiều hộ gia đình hoặc cá nhân khác nhau do cư trú cùng một nơi cư trú. Bạn có thể tiến hành đăng ký tách sổ hộ khẩu để bạn được cấp riêng một sổ hộ khẩu khác.

– Hồ sơ[1]: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. (Theo mẫu CT01: Mau CT01 To khai thay doi thong tin cu tru). Trường hợp tách hộ do ly hôn thì cần giáy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn.[2]

Lưu ý: Trong tờ khai cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách của chủ hộ, có chữ ký, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm.

– Nơi nộp hồ sơ: Bạn nộp hồ sơ tại cơ quan Công an nơi bạn đăng ký thường trú.

– Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.[3]

– Kết quả: Văn bản thông báo đã cập nhật thông tin tách hộ thành công. Từ ngày 1/7/2021, không cấp mới sổ hộ khẩu mà mọi thông tin sẽ được lưu giữ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

2. Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Bạn sẽ cần làm thủ tục này trong trường hợp có thay đổi về thông tin trên sổ hộ khẩu ví dụ như chủ hộ, thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh hoặc các thay đổi khác thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu. Tùy thuộc vào trường hợp thay đổi thông tin của bạn, bạn sẽ thực hiện các thủ tục sau để đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

– Hồ sơ bao gồm[4]:

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. (Theo Mẫu CT01: Mau CT01 To khai thay doi thong tin cu tru)

Các tài liệu khác tùy thuộc vào trường hợp thay đổi cụ thể gồm:

Nội dung thay đổi[5]

Tài liệu

Thời gian giải quyết

Chủ hộ

Ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin (hoặc văn bản có ý kiến đồng ý).

Trường hợp chủ hộ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì cần có các tài liệu chứng mình như chứng tử, quyết định của Tòa án.

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.[6]

Hộ tịch

Giấy tờ cho phép thay đổi đăng ký của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch.Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cần nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin hộ tịch.

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.[7]

Địa chỉ nơi cư trú

Văn bản thay đổi địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính,… của cơ quan có thẩm quyền.Cơ quan đăng ký cư trú tự cập nhật thông tin.[8]

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan công an nơi bạn đăng thường ký thường trú.

 

Bạn đọc tham khảo Chung hộ khẩu có được xem là chung quyền sử dụng đất hộ gia đình

Bạn đọc tham khảo Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Cập nhật, bổ sung ngày: 31/03/2022

Người bổ sung: Lê Kim Bảo Ngọc

Nguồn bài viết: Tổng hợp.

 

[1] Điều 25.2 Luật Cư trú 2020

[2] Điều 25.5 Luật Cư trú 2020

[3] Điều 25.3(b) Luật Cư trú 2020

[4] Điều 26 Luật Cư trú 2020

[5] Điều 10 Thông tư 55/2021/TT-BCA

[6] Điều 26.3(a) Luật Cư trú 2020

[7] Điều 26.3(b) Luật Cư trú 2020

[8] Điều 26.3(c) Luật Cư trú 2020

Document
Categories: Gia Đình

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*