Tag "Tách sổ hộ khẩu"

Back to homepage
Gia Đình

Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu 1. Đăng ký tách sổ hộ khẩu Trong trường hợp sổ hộ khẩu của bạn được cấp chung cho nhiều hộ gia đình hoặc