Đăng ký đầu tư trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký đầu tư trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm phát triển nhất cả nước Việt Nam nên các công ty nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường ưu tiên chọn thành phố làm nơi đặt trụ sở đầu tiên sau đó mới thành lập các công ty con hoặc các chi nhánh tại các tỉnh thành khác trên cả nước. Về hình thức đầu tư hiện nay có hai hình thức, hình thức đầu tiên là đầu tư trực tiếp (đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam), hình thức thứ hai là đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần các công ty tại Việt Nam). Đối với hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư cần phải xin giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư sau đó mới tiến hành thành lập doanh nghiệp tại thành phố HCM. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đăng ký đầu tư trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh để được cấp phép.

Đăng ký đầu tư trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh đã áp dụng hình thức đăng ký đầu tư cùng với đăng ký đầu tư trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể đăng ký cùng một lúc (nghĩa là sẽ có được cả giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) không tách làm hai bước riêng biệt.

Trước hết nhà đầu tư cần chuẩn bị cả hai bộ hồ sơ:

  1. Hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Thuyết minh năng lực tài chính (báo cáo tài  chính 2 năm gần nhất);

Hồ sơ pháp lý địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

Biên bản ghi nhớ thuê địa điểm kinh doanh đặt trụ sở công ty;

Văn bản ủy quyền;

Bản sao giấy phép thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức, bản sao hộ chiếu hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân (Phải được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự).

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

  1. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Điều lệ;

Danh sách thành viên;

Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

Bản sao giấy tờ hợp lệ của người đại diện theo pháp luật;

Bản sao giấy phép thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức, bản sao hộ chiếu hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân (Phải được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hai bộ hồ sơ trên nhà đầu tư truy cập vào trang web đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố HCM tại địa chỉ: http://120.72.100.66/duandautu/

Chọn mục đăng ký đầu tư tự án và thành lập doanh nghiệp. Sau đó tiến hành kê khai những nội dung đã soạn sẵn trong hai bộ hồ sơ bên trên theo từng nội dung.

Cuối cùng là chuẩn bị bản scan PDF của bản sao giấy phép thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức, bản sao hộ chiếu hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân, báo cáo tài chính (nếu có), biên bản ghi nhớ thuê địa điểm kinh doanh đặt trụ sở công ty.

Sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ và tiến hành nộp bộ hồ sơ giấy cho Sở kế hoạch và đầu tư. Lưu ý đây là hồ sơ liên thông nên nhà đầu tư nộp chung cả hai bộ hồ sơ cho Phòng đăng ký đầu tư, không tách riêng từng bộ nộp.

Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc.

Trên đây là cách thức đăng ký đầu tư trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm bài viết tại đây.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Minh Cơ.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

 

 

 

 

 

 

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*