Công khai thực đơn hằng ngày của trẻ em tại trường mầm non

Công khai thực đơn hằng ngày của trẻ em tại trường mầm non

Công khai thực đơn hằng ngày của trẻ em tại trường mầm non

Vừa qua ngày 03/06/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong đó, thực đơn hàng ngày của trẻ em là một trong các thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học mà các trường mầm non phải công khai kể từ ngày 19/07/2024[1]. Quy định này góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của các cơ sở giáo dục. Việc công khai thực đơn giúp các bậc phụ huynh nắm rõ được những gì con em mình sẽ ăn hàng ngày tại trường, từ đó họ có thể an tâm hơn về chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, các cơ sở giáo dục sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn, không chỉ về mặt dinh dưỡng mà còn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau đây, Luật Nghiệp Thành sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chính sách này.

Các trường mầm non cần tuân thủ các quy định về thời gian công khai như sau:

– Thời điểm công khai[2]: Cập nhật dự kiến thực đơn hàng ngày/tuần của trẻ em trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại cơ sở (đối với trường mầm non chưa có cổng thông tin điện tử) trước ngày thứ Bảy của tuần trước.

Lưu ý: Nơi niêm yết công khai phải bảo đảm thuận lợi cho tất cả cá nhân liên quan có thể tiếp cận thông tin (cán bộ, giáo viên, người học, gia đình,…). Trường hợp có nhiều tài liệu cần niêm yết, cơ sở giáo dục có thể tóm tắt các nội dung để niêm yết, kèm theo hướng dẫn nguồn tài liệu để thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin[3].

Document

– Thời gian lưu giữ thông tin[4]:

+ Trên cổng thông tin điện tử: Tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai.

+ Niêm yết tại cơ sở: Tối thiểu là 90 ngày. Sau khi niêm yết, các trường mầm non phải lưu giữ tài liệu để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 05 năm kể từ ngày niêm yết.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Công khai thực đơn hằng ngày của trẻ em tại trường mầm non”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Phạm Thị Tuyết Như

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 7.1 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT

[2] Điều 15.1(a) Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT

[3] Điều 14.2(c) Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT

[4] Điều 15.2 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT

Document
Categories: Giáo Dục

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*