Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Mua hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, không gian mạng, v.v…đã là xu thế tất yếu, do những tiện lợi, nhanh chóng mà không gian mạng mang lại. Thay vì cách mua hàng truyền thống, người mua không nhất thiết phải di chuyển đến cửa hàng mà tự lựa chọn hàng hóa, dịch vụ khi người bán đăng tải thông tin trên mạng.

Đặc điểm của việc mua hàng qua mạng là không kiểm tra và tiếp xúc trực tiếp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trước khi tham gia giao dịch, và còn có các vấn đề về an toàn thông tin của người mua nên quyền lợi của người tiêu dùng rất thường xuyên không được đảm bảo, và có nhiều dấu hiệu vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng từ các cá nhân, tổ chức bán hàng online.[1]

Do đó, để hạn chế đối với các đối tượng bán hàng online trên không gian mạng đã có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sẽ được công bố công khai.[2]

Cụ thể là trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, nội dung công bố sẽ bao gồm các thông tin sau:

1) Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm

2) Hành vi, địa bàn vi phạm

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

3) Cơ quan ban hành, số, ngày, tháng, năm quyết định xử phạt hành chính để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Và thời hạn công bố các thông tin trên sẽ là 30 ngày kể từ ngày công bố. Sau khoảng thời gian trên, cơ quan đăng tải sẽ dừng hoặc gỡ bỏ thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo quy định, các cơ quan đăng tài thông tin để tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sẽ đăng tải thông tin trên mạng bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho người tiêu dùng có thể tiếp cận đến thông tin cần thiết này.[3]

Còn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin để đăng tải thì phải có trách nhiệm cung cấp.[4]

* Chú ý: Quy định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Công khai người bán hành online vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức tới Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 3.5 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

[2] Điều 24 Nghị định 55/2024/NĐ-CP

[3] Điều 40.2.c Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

[4] Điều 40.2.b Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*