Tag "Vi phạm quyền lợi người bán hàng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng Mua hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, không gian mạng, v.v…đã là xu thế tất yếu, do những tiện lợi, nhanh chóng mà