Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Tình huống: Công ty Alpha VN là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập tại Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do chủ sở hữu là Công ty Alpha Singapore góp 100% vốn để thành lập. Vào năm 2022, công ty có phát sinh lợi nhuận là 800 triệu đồng sau thời gian đầu tư tại Việt Nam. Nên vào đầu năm 2023, Công ty có nhu cầu rút lợi nhuận bằng tiền từ Công ty Alpha VN để chuyển đến Công ty Alpha Singapore. Vậy Công ty Alpha VN phải thực hiện thủ tục gì để số lợi nhuận trên ra nước ngoài?

Điều kiện đối với số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài[1]

Liên quan đến vấn đề chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của công ty Alpha VN thì đầu tiên cần phải lưu ý lợi nhuận được chuyển phải là lợi nhuận hợp pháp.

Lợi nhuận được chia hoặc thu được là từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Phần lợi nhuận đó chỉ được chuyển sau khi Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam.

Công ty đã nộp báo cáo tài chính được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính.

Và không còn số lỗ lũy kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có thể hiểu, ví dụ nếu thu nhập trước thuế của công ty Alpha VN có phát sinh lỗ 5 tỷ đồng vào năm 2021. Năm 2022, công ty có thu nhập trước thuế là 3.5 tỷ đồng. Sau khi bù trừ lỗ chuyển từ năm 2021 sang theo quy định thì trong năm 2022 công ty Alpha VN có số lỗ 1.5 tỷ đồng do đó Công ty Alpha không được chuyển lợi nhuận được chia của năm 2022 về Singapore.

Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài[2]

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài có thể thời điểm là hàng năm hoặc sau khi nhà đầu tư kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tại trường hợp trên, việc chuyển lợi nhuận trên được hiểu là chuyển hàng năm, do đó, lợi nhuận đó được xác định như sau:

Là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cụ thể là của Công ty Alpha VN.

cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang

trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hình thức chuyển lợi nhuận[3]

Hiện tại theo quy định nhà đầu tư được chuyển lợi nhuận bằng tiền hoặc hiện vật

Nếu chuyển bằng tiền thì phải theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Như trường hợp tại Công ty Alpha VN, đối với số vốn nước ngoài chiếm 100% phần vốn góp thì thuộc đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (“DICA”) khi thực hiện góp vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Do đó, giao dịch chi chuyển khoản lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp Công ty Alpha VN phải chuyển số lợi nhuận 800 triệu qua DICA tại Ngân hàng được phép ra nước ngoài.[4]

Nếu chuyển bằng hiện vật thì phải thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa và quy định liên quan.

Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài[5]

Cần lưu ý rằng trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận tại Ngân hàng mở DICA Công ty Alpha VN phải thực hiện thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Cụ thể, Công ty Alpha VN nộp mẫu Thông báo và các hồ sơ như Biên bản họp/Quyết định về việc chuyển lợi nhuận của Công ty Alpha VN về việc chuyển lợi nhuận; Văn bản ủy quyền nhà đầu tư cho Công ty Alpha VN chuyển lợi nhuận. (Mẫu Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài)

Ngoài ra, cần kèm theo GCNĐKDN, GCNĐKĐT khi thực hiện nộp hồ sơ.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về “Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 4.1 Thông tư 186/2010/TT-BTC

[2] Điều 3 Thông tư 186/2010/TT-BTC

[3] Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC

[4] Điều 6.2.d Thông tư 06/2019/TT-NHNN

[5] Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*