Tag "Chuyển lợi nhuận"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI Tình huống: Công ty Alpha VN là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập tại Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do chủ