Chấm dứt hợp đồng nhưng HĐLĐ không có bảng mô tả công việc

Chấm dứt hợp đồng nhưng HĐLĐ không có bảng mô tả công việc

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng HĐLĐ không có bảng mô tả công việc

Trên thực tế, có nhiều trường hợp doanh nghiệp (NSDLĐ) nhận thấy nhân viên của mình thường xuyên không hoàn thành các công việc và nhiệm vụ được giao. Cho nên, doanh nghiệp muốn cho nhân viên nghỉ việc với lý do người lao động (NLĐ) thường xuyên không hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, cần xác định như thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc? Và trong trường hợp các bên ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Mẫu có sẵn, chỉ thỏa thuận về vị trí, chức danh công việc, tiền lương và một số vấn đề cơ bản khác. Tuy nhiên, HĐLĐ lại không kèm theo một bảng mô tả chi tiết công việc, do đó nhiều người thắc mắc rằng: Liệu trong trường hợp như trên, NSDLĐ có đủ cơ sở để đánh giá NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc để đơn phương chấm dứt HĐLĐ không? Và nếu không thì NSDLĐ có quyền đơn phương đưa bảng mô tả về những công việc mà NLĐ được giao sau thời điểm ký kết HĐLĐ để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ hay không?

Với những thắc mắc nêu trên, Luật Nghiệp Thành sẽ có những giải đáp cho Quý bạn đọc như sau:

1) Không có bảng mô tả chi tiết công việc, NSDLĐ có đủ cơ sở để đánh giá NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc để đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?

Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc phải có bảng mô tả công việc đi kèm với HĐLĐ. Tuy nhiên, lại có quy định bắt buộc về việc ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc sau khi tham khảo các ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động nếu muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc[1]. Như vậy, NSDLĐ không thể tùy tiện chấm dứt HĐLĐ mà phải căn cứ theo các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ được quy định cụ thể trong quy chế của doanh nghiệp để ra quyết định.

Trên thực tế, không phải đối với bất cứ công việc nào cũng đều cần thiết có một bảng mô tả chi tiết công việc đi kèm. Đối với những công việc mang tính chất phức tạp, công việc cấp quản lý hay các công việc văn phòng,…thì thường sẽ có bảng mô tả chi tiết công việc. Ngược lại, đối với các công việc đơn giản như bảo vệ, tạp vụ,…thì sẽ không có bảng mô tả này.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Tuy nhiên, mặc dù không có bảng mô tả công việc thì NSDLĐ vẫn có thể xây dựng nên các chỉ tiêu, tiêu chí và yêu cầu đặt ra đối với NLĐ. Các quy chế đó khi được xây dựng cần tuân thủ quy trình xây dựng quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc và nội dung của quy chế đó cũng phải được xây dựng sao cho phù hợp với từng vị trí, bộ phận và chức danh trong doanh nghiệp. Đồng thời, NLĐ phải biết được các quy chế, tiêu chí và yêu cầu mà NSDLĐ đặt ra cho mình sau khi quy chế được ban hành.

Do đó, việc không có bảng mô tả chi tiết công việc sẽ không được coi là lý do cản trở NSDLĐ trong việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế là, nếu có bảng mô tả chi tiết công việc thì nó sẽ tạo thuận lợi hơn cho NSDLĐ khi xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, nhất là khi đối chiếu nội dung giữa bảng mô tả và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhằm tránh trường hợp NLĐ phản đối khi cho rằng các tiêu chí mà NSDLĐ đặt ra cho NLĐ là quá phạm vi nội dung công việc, trách nhiệm cũng như nhiệm vụ mà NLĐ phải thực hiện.

2) Nếu không có bảng mô tả chi tiết công việc thì NSDLĐ có quyền đơn phương đưa bảng mô tả công việc mà NLĐ được giao sau thời điểm ký kết HĐLĐ để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ hay không?

Khi không có bảng mô tả chi tiết công việc kèm theo HĐLĐ, tuy nhiên sau đó NSDLĐ muốn bổ sung bảng mô tả chi tiết công việc thì cần xem đó là một sự sửa đổi, bổ sung HĐLĐ.

Nếu NSDLĐ muốn bổ sung bảng mô tả công việc như một bản phụ lục hợp đồng hoặc là một điều khoản, bộ phận không tách rời với HĐLĐ thì NSDLĐ cần thông báo trước cho NLĐ ít nhất 03 ngày về các nội dung sửa đổi, bổ sung[2].

Trong trường hợp thỏa thuận được thì các bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc sẽ ký lại một bản HĐLĐ mới[3]. Ngược lại, trường hợp không thể thỏa thuận được thì các bên sẽ tiếp tục thực hiện các công việc như đã ghi nhận trong HĐLĐ hiện tại[4] (tức là sẽ không công nhận bất cứ bản mô tả công việc nào cả).

Các bạn có thể tham khảo bài viết Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi người lao động vi phạm của chúng tôi.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng HĐLĐ không có bảng mô tả công việc”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Võ Thị Minh Thương.

Ngày cập nhập, bổ sung: 22.10.2021

Người bổ sung: Lê Tuấn Huy

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1] Điều 36.1.a Bộ luật Lao động 2019

[2] Điều 33.1 Bộ luật Lao động 2019

[3] Điều 33.2 Bộ luật Lao động 2019

[4] Điều 33.3 Bộ luật Lao động 2019

Document
Categories: Lao động
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*