Các hình thức khai báo tạm vắng

Các hình thức khai báo tạm vắng

Các hình thức khai báo tạm vắng

Khai báo tạm vắng là trách nhiệm của người dân khi vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo việc quản lý cư trú của cơ quan nhà nước. Vậy có thể khai báo tạm vắng bằng cách nào thì sau đây, Luật Nghiệp Thành sẽ làm rõ.

1Khai báo trực tiếp

Những đối tượng sau trước khi đi khỏi nơi cư trú phải đến khai báo tạm vắng trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú:[1]

– Người đang chấp hành các hình phạt hình sự nhưng không bị hoặc chưa bị phạt tù (án treo, cải tạm không giam giữ, bị can,…) từ 1 ngày.

– Người dưới 18 tuổi đang chấp hành hình phạt hình sự (chấp hành hình phạt tại địa phương, được đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện,…) từ 1 ngày.

  1. Khai báo tạm vắng bằng cách hình thức khác

Những đối tượng sau có thể khai báo tạm vắng bằng nhiều hình thức khác nhau:[2]

– Người đi khỏi nơi thường trú từ 12 tháng liên tục (trừ trường hợp đã có nơi đăng ký tạm trú hoặc ra nước ngoài học tập, làm việc mà không định cư).

Document

– Người đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải rời khỏi nơi cư trú 3 tháng liên tục.

Các hình thức khai báo tạm vắng:[3]

– Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

– Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

– Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

– Khai báo trên ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Địa điểm, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú và tên ứng dụng trên thiết bị điện tử tiếp nhận khai báo tạm vắng sẽ được Cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết công khai.[4]

Bạn đọc tham khảo bài viết Thủ tục thông báo tạm vắng, lưu trú

 

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Các hình thức khai báo tạm vắng”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Khánh Như

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 31.2 Luật Cư trú 2020

[2] Điều 31.3 Luật Cư trú 2020

[3] Điều 16.1 Thông tư 55/2021/TT-BCA

[4] Điều 16.2 Thông tư 55/2021/TT-BCA

Document
Categories: Cá Nhân

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*