Tag "khai báo tạm vắng"

Back to homepage
Cá Nhân

Các hình thức khai báo tạm vắng

Các hình thức khai báo tạm vắng Khai báo tạm vắng là trách nhiệm của người dân khi vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo việc quản lý cư trú của

Cá Nhân

Thủ tục khai báo tạm vắng

Khai báo tạm vắng (Cập nhật, bổ sung ngày 25/03/2022) Theo quy định của pháp luật, việc khai báo tạm vắng sẽ được đặt ra đối với trường hợp bạn đi khỏi quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh hoăc thuộc