Bán đất nhà thờ cúng

Bán đất nhà thờ cúng

Bán đất nhà thờ cúng

Tình huống: Tổ tiên tôi có để lại mảnh đất để thờ cúng chung trong dòng họ. Hiện nay, bác cả tôi là người đang quản lý mảnh đất này. Nhưng bác cả tôi đã lấy giấy tờ mảnh đất đó đem đi bán. Trong trường hợp này tôi đi đòi lại giấy tờ đã bán được không?

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho công ty Luật Nghiệp Thành, chúng tôi có thể giải đáp như sau:

Thứ nhất, tài sản được sử dụng vào mục đích thờ cúng (sau đây gọi là di sản) sẽ không được chia thừa kế và sẽ có người quản lý những tài sản đó.[1]

Thứ hai, người quản lý di sản sẽ có những nghĩa vụ sau[2]:

– Bảo quản di sản;

– Không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc giao dịch di sản, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Khi thực hiện các nghĩa vụ của mình, người quản lý sẽ được trả thù lao tương ứng.[3]

Thứ ba, nếu mảnh đất đang không bị vướng tranh chấp thì sẽ được cấp GCN QSDĐ cho người đang quản lý di sản.[4]

Như vậy, mảnh đất đang thờ cúng đang có tên chủ sở hữu là bác cả bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bác cả bạn được bán, chuyển nhượng, tặng cho mảnh đất này với đối tượng khác. Đất này chỉ được sử dụng với mục đích chung là thờ cùng.[5]

Thực tế đã có trường hợp tương tự (trong vụ án Quyết định thu hồi GCN QSDĐ đã cấp) và Tòa án đã ra quyết định thu hồi GCN QSDĐ của người quản lý.

Do đó, bạn có thể đòi lại được giấy tờ đất khi khởi kiện ra Tòa án với yêu cầu tuyên bố giao dịch giữa bác cả bạn và người mua vô hiệu do hành vi trái đạo đức xã hội.

Lưu ý: Ngoài ra, nếu người quản lý không thực hiện đúng vai trò, nghĩa vụ được giao (quản lý, bảo quản di sản thờ cúng), những người đồng thừa kế có thể yêu cầu người quản lý đó giao quyền lại và để người khác quản lý.[6]

Bạn đọc tham khảo Người bị mất tích có được hưởng di sản thừa kế không?

Bạn đọc tham khảo Di sản thừa kế là tài sản riêng thì ai là người được hưởng theo pháp luật

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Bán đất nhà thờ cúng”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Kim Bảo Ngọc

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 645(1) Bộ luật dân sự 2015

[2] Điều 617(1) Bộ luật dân sự 2015

[3] Điều 168(1) Bộ luật dân sự 2015

[4] Điều 100(5) Luật đất đai 2013

[5] Điều 645(1) Bộ luật dân sự 2015

[6] Điều 645(1) Bộ luật dân sự 2015

Document
Categories: Nhà Đất

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*