Tag "bán nhà đất thờ cúng"

Back to homepage
Nhà Đất

Bán đất nhà thờ cúng

Bán đất nhà thờ cúng Tình huống: Tổ tiên tôi có để lại mảnh đất để thờ cúng chung trong dòng họ. Hiện nay, bác cả tôi là người đang quản lý mảnh đất này. Nhưng bác cả tôi đã