Xử phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế 

Xử phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế 

Xử phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Khi thay đổi thông tin khai thuế doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm báo cho cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật. Để cơ quan này thực hiện điều chỉnh và cập nhật thông tin thay đổi. Nếu doanh nghiệp quên hoặc chậm trễ trong việc thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ làm ảnh hưởng không ít đến công tác quản lý thuế. Để hạn chế tác động của nó pháp luật nước ta đã có những quy định xử phạt răng đe. Theo đó, tùy vào mức độ vi phạm và thời gian chậm trễ thông báo mà doanh nghiệp đó sẽ phải chịu mức phạt theo quy định.

1.Khi nào phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế?

Theo quy định của pháp luật, khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế. Cụ thể khi doanh nghiệp có sự thay đổi về:

– Tên chính thức.

– Địa chỉ trụ sở.

– Địa chỉ nhận thông báo thuế.

– Quyết định thành lập.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Đăng ký xuất nhập khẩu.

– Ngành nghề kinh doanh chính.

– Vốn điều lệ.

– Các thông tin khác trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký hoặc khi có bổ sung thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

Các bạn có thể tham khảo mẫu tờ khai thông tin thuế tại đây.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

2.Thời hạn thông báo thay đổi[1]:

Thời hạn thông báo khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế như sau:

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Như vậy, thời hạn thông báo thay đổi là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3.Cơ quan thực hiện[2]:

Hiện nay, khi luật quản lý thuế 2019 ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bên cạnh đó, luật quản lý thuế cũng quy định người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật[3].

Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi nhận thông báo sẽ nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, như:

– Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

– Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thì, doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế đến cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp mình.

5.Xử phạt vi phạm:

Đối với hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế với cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định. Cụ thể:

*Mức phạt cảnh cáo đối với  hành vi chậm thông báo[4]:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.

*Phạt tiền[5]:

Mức phạt tiền tùy theo hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế và thời gian chậm trễ mà có những mức phạt khác nhau theo đó:

Mức phạt tiềnHành vi vi phạm
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồngThông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp đã bị phạt cảnh cáo.
 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này

 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Lưu ý: Mức xử phạt trên không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

Thứ nhất. cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

Thứ hai, cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

Thứ ba, thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Xử phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Thị Tú Anh.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1]Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

[2]Tham khảo bài viết: Thay đổi thông tin đăng ký thuế – Thư viện pháp luật .

[3]Điều 36 Luật quản lý thuế 2019.

[4] Điều 11.1 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

[5] Điều 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!
Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*