Trách nhiệm bồi thường của nhân viên kế toán

Trách nhiệm bồi thường của nhân viên kế toán

Trách nhiệm bồi thường của nhân viên kế toán

Tình huống: Trách nhiệm bồi thường của nhân viên kế toán tại doanh nghiệp do đã kê khai sai các hóa đơn chứng từ. Khi cơ quan thuế đến kiểm tra đã ra quyết định xử phạt và truy thu thuế doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng. Vậy doanh nghiệp có quyền yêu cầu nhân viên kế toán này phải bồi thường do việc làm sai của nhân viên kế toán khiến doanh nghiệp bị phạt?

Trách nhiệm bồi thường của nhân viên kế toán

Hướng giải quyết:

Dựa trên thông tin của doanh nghiệp cung cấp thì Luật Nghiệp Thành xin được đưa ra hướng giải quyết như sau:

Về cơ bản khi người lao động làm sai, không hoàn thành công việc mà người lao động giao cho khiến doanh nghiệp bị thiệt hại thì sẽ phải bồi thường. Vấn đề đặt ra là Luật lao động có quy định chi tiết với hành vi người lao động kế toán làm sai thì có phải bồi thường hay không và mức bồi thường tối đa là bao nhiêu?

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Luật lao động chỉ quy định chung khi người lao động có “hành vi khác” gây thiệt hại thì phải bồi thường. Nhưng lại không có quy định nào giải thích hành vi khác là gì. Dưới góc độ pháp lý trách nhiệm vật chất là trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện công việc mà gây ra. Tuy nhiên đây chỉ là dưới góc độ suy luận pháp lý và Điều 130.1 Bộ luật lao động 2013 chỉ quy định người lao động có “hành vi khác” gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì phải bồi thường. Nhưng theo Nghị định 05/2015[1] hướng dẫn điều này của luật lao thì chỉ quy định 3 hành vi:

+Do sơ xuất làm hư hỏng công cụ thiết bị với tổng thiệt hại từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên.

+ Làm mất công cụ, thiết bị tài sản của doanh nghiệp.

+Sử dụng vật tư quá định mức của doanh nghiệp cho phép.

Những quy định này của pháp luật lao động chưa đủ căn cứ vững chắc để doanh nghiệp khởi kiện yêu cầu nhân viên kế toán bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thêm căn cứ để chứng minh, trong trường hợp này doanh nghiệp nên xem trong hợp đồng với kế toán có điều khoản về trách nhiệm bồi thường của nhân viên kế toán khi làm sai dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp hay không. Nếu có thì doanh nghiệp có thể cân nhắc tiến hành khởi kiện yêu cầu nhân viên kế toán bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng lao động khiến doanh nghiệp bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng.

Trên đây là hướng tư vấn giải quyết của Luật Nghiệp Thành về tình huống trên.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Minh Cơ

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

 

[1] Điều 32.1, 2 của NĐ 05/2015

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!
Categories: Lao động
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*