Kê khai thuế nhà thầu đối với hóa đơn Google, Facebook

Kê khai thuế nhà thầu đối với hóa đơn Google, Facebook

Hỏi:

Công ty tôi có sử dụng dịch vụ của google, facebook để quảng cáo, chạy marketing online…thanh toán bằng thẻ visa, mastercard đứng tên cá nhân. Công ty tôi phải làm những thủ tục gì để các hóa đơn của google, facebook được đưa vào chi phí.

Trả lời:

Công ty bạn cần phải đăng ký các thông tin với google, facebook để khi thanh toán thì google, facebook xuất hóa đơn có đầy đủ thông tin công ty của bạn.
Đối với các hóa đơn dưới 20 triệu đồng trong ngày thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ visa, mastercard đứng tên cá nhân, còn trên 20 triệu thì nên dùng thẻ tín dụng đứng tên công ty hoặc làm thủ tục thanh toán ngoại tệ ở ngân hàng.

Do google, facebook không có công ty ở Việt Nam, nên bạn phải làm thủ tục khai và
nộp thuế nhà thầu cho các hóa đơn quảng cáo, chạy marketing online của google, facebook với thuế suất thuế GTGT và TNDN mỗi loại là 5%.  

Bieu tuong Facebook

Vậy khi công ty bạn có hóa đơn thực hiện dịch vụ của google, facebook, thanh toán như hướng dẫn ở trên, kê khai nộp thuế nhà thầu thì các chi phí trên được đưa vào chi phí công ty khi xác định thuế TNDN.

Sau đây là quy trình kê khai và nộp thuế nhà thầu:

QUY TRÌNH KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU[1]

Bước 1: Đăng ký mã số thuế nhà thầu (sử dụng cho tất cả các nhà thầu mà công ty Việt Nam có ký kết hợp đồng).
Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, công ty Việt Nam có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện đăng ký mã số thuế nhà thầu.

Căn cứ Điều 6, khoản 1, Thông tư 95/2016/TT-BTC:

Document

“Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ:…

– Ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.
– Ngày ký hợp đồng,..”

Hoa don google

Căn cứ Điều 5, khoản 3c1, thông tư 95/2016/TT-BTC :

“C1. Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.”


Hồ sơ đăng ký mã số thuế nhà thầu bao gồm:

Mẫu 04.1-ĐK-TCT
–Bản photo hợp đồng ký kết giữa phía Việt Nam và nhà thầu nước ngoài (kèm thêm một bản sao giấy phép kinh doanh công chứng cho chắc chắn)
–Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam Mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK

Nộp tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.
Căn cứ Điều 7, Khoản 4, Thông tư 95/2016/TT-BTC:

“4. Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, hồ sơ đăng ký thuế gồm:
– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).
– Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).”
Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế sẽ có thông báo cấp MST theo mẫu 11-MST.

Bước 2: Kê khai thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu kê khai theo từng lần phát sinh việc thanh toán. (Ví dụ: Nếu chi phí phải thanh toán cho phía nước ngoài là 1.000.000đ, mà chỉ mới thanh toán 600.000đ thì thực hiện tính và kê khai thuế nhà thầu trên số tiền là 600.000đ)

Căn cứ để xác định số tiền đã thanh toán là hợp đồng dịch vụ và hóa đơn giao dịch qua mạng hoặc giấy báo Nợ và sao kê tài khoản của ngân hàng

Việc tính và kê khai thuế nhà thầu thưc hiện theo thông tư 103/2014/TT-BTC, mức thuế suất thuế GTGT và TNDN cho hoạt động cung cấp dịch vụ là 5%)

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán. Đăng ký khai thuế nhà thầu theo tháng phải có công văn gửi Chi Cục Thuế quản lý.

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, công ty Việt Nam phải lập tờ khai nộp thuế nhà thầu. Trường hợp khai theo tháng thì thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mẫu tờ khai: 01/NTNN

Căn cứ điều 20, khoản 3a thông tư 156/2013/TT-BTC có đoạn:
“Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.” 

Bước 3: Quyết toán thuế nhà thầu

Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu

Hồ sơ bao gồm:

−Tờ khai quyết toán mẫu số 02/NTNN.

−Bảng kê nhà thầu tham gia hợp đồng.

−Bảng kê chứng từ nộp thuế

−Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu

Điều 10, khoản 3e thông tư 156/2013/TT-BTC
“e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”
Điều 20, khoản 3e thông tư 156/2013/TT-BTC
“e) Hồ sơ khai quyết toán:
– Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bảng kê chứng từ nộp thuế;
– Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).”

[1] Thuế nhà thầu không phải là một sắc thuế, mà là cách gọi, thể hiện số thuế mà nhà thầu nước ngoài phải nộp khi kinh doanh và có doanh thu tại Việt Nam. Thuế nhà thầu mà nhà thầu nước ngoài phải nộp là thuế GTGT và thuế TNDN. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm kê khai thuế GTGT và thuế TNDN thay nhà thầu nước ngoài nếu nhà thầu nước ngoài không kê khai.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

 

Document
Categories: Thuế

Comments

  1. Huong
    Huong 13 Tháng Mười Một, 2018, 14:38

    Mình muốn hỏi thủ tục đóng mã số nhà thầu này thì bao gồm những giấy tờ gì.
    Trân trọng./.

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*