Thủ tục xây dựng trường tiểu học tư thục

Thủ tục xây dựng trường tiểu học tư thục

HỎI:

Công ty tôi đang muốn xây dựng một trường tiểu học tư thục nhưng không biết thủ tục như thế nào, mong công ty có thể giải đáp?

TRẢ LỜI:

Chào bạn. Việc xây dựng và hoạt động trường tiểu học tư thục được quy định tại Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động trường học tư thục, Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT quy định về điều lệ trường tiểu học. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Đầu tiên, Công ty bạn phải tiến hành xin Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của UBND cấp huyện

I. THỦ TỤC XIN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP/CHO PHÉP THÀNH LẬP:

1. Nội dung thủ tục:

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ (Đề án thành lập) chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định về quy hoạch xây dựng, vị trí, địa điểm xây dựng, phương hướng, chiến lược phát triển của trường, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, năng lực tài chính,…đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.
– Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phản hồi cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc (nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung) đồng thời gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện để xem xét ra quyết định.

2. Hồ sơ:

– Tờ trình về việc thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường (hướng dẫn bởi Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT)
– Đề án thành lập trường.
– Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.
– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.
– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

Document

3. Cơ quan giải quyết:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

– UBND cấp huyện

4. Thời hạn giải quyết:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– UBND huyện: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập

6. Phí, lệ phí: Không

Sau khi có Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập ở trên, Công ty bạn  mới được phép tiến hành hoạt động xây dựng trường học

II. THỦ TỤC XIN PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

1. Nội dung thủ tục:

– Trong khi chờ Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập, Hiệu trưởng của trường chuẩn bị văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan đến điều kiện hoạt động giáo dục về quy chế tổ chức và hoạt động , cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, đội ngũ giáo viên, tài liệu giảng dạy và đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, an toàn.
– Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin phép hoạt động
– Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập có hiệu lực mà không được cấp phép hoạt động thì Quyết định trên sẽ bị hủy bỏ

2. Hồ sơ:

– Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;
– Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
– Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT; Điều 17 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

3. Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép hoạt động giáo dục

6. Lệ phí: Không

Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Bài viết liên quan: TIÊU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Giáo Dục

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*